Manual de procediment

L’elaboració del Reglament del Registre de la UAB facilitarà l’elaboració del Manual de Procediment. Aquest serà l’eina que haurà de preveure la gestió desconcentrada i automatitzada del sistema de registre oficial d’entrada i sortida de documents de la UAB.


Mentre s’elabora aquest manual, podeu consultar les recomanacions bàsiques sobre el funcionament del sistema de registre que hem distribuït entres els diferents punts desconcentrats de registre a les gestions acadèmiques.


Formularis:

Sol·licitud general al rector (Word)

Anul·lació d'assentament (Word)

 

Tornar