Sistema de Gestió dels documents

Els sistema de gestió dels documents de la Universitat Autònoma de Barcelona està definit en el Reglament dels Arxius de la UAB com la part del Sistema Arxivístic que garanteix les tècniques relatives al desenvolupament, l’aplicació i l’avaluació dels sistemes necessaris per gestionar els documents des del moment en que es generen o reben fins el seu ús o destinació final.

El Sistema de gestió dels documents conté els següents instruments:

 

Aquests instruments han de permetre la gestió integrada i descentralitzada del patrimoni documental generat per la Universitat.

 

Podeu accedir als procediments de l’Arxiu General i Registre a través de la següent adreça https://intranet-nova.uab.es/group/pas/arxiu-general

 

Tornar