El nostre fons documental

El fons documental de la Universitat Autònoma de Barcelona el formen el conjunt de documents generats pels diferents òrgans i persones físiques de la Universitat en exercici de les funcions i activitats que la Universitat els ha encomanat. Això vol dir que el fons documental s’està incrementat dia a dia.

Gran part d’aquest fons documental l’integra la documentació semiactiva de la Universitat i, per tant, encara no està disponible per a la consulta en general, ja que es tracta d’expedients que no han finalitzat la seva tramitació.

A L’Arxiu General es poden consultar les sèries documentals produïdes des de l’any 1968 relatives a:

D’entre aquests documents, podem destacar-ne alguns en funció de la seva procedència o del tipus de document de què es tracta:

També us podem ajudar a localitzar altres documents generats per la nostra universitat.

Tornar