Sol·licitud d'eliminació de documents


Us adjuntem, en un fitxer Excel, el nou model de sol·licitud d’eliminació de documents (Excel), sol·licitud que podeu emplenar per pantalla, al vostre ordinador. Un cop formalitzat, n’heu de treure dues còpies en paper, les ha de signar el responsable de l'àrea, servei o administració que fa la sol·licitud, i han de dur-ne el segell.

En el full trobareu, al costat dels camps, un senyal (de color vermell) que indica que hi ha un comentari; aquest comentari explica què cal posar en el camp, i també si l’heu d’omplir des de l’àrea/servei/administració, o bé si es tracta de dades que les ha d’omplir l’Arxiu General.

El sol·licitant ha d'emplenar els camps següents:


La sol·licitud ens l’heu de fer arribar a l’Arxiu General, per duplicat, per tal de formalitzar la tramesa de la documentació.

Per a qualsevol aclariment o dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’Arxiu General i Registre a l’adreça electrònica: arxiu.general@uab.es, o bé al telèfon 2027.


Tornar