Articles i publicacions


Borfo Bach, Antoni. "Què cal tenir en compte per tirar endavant una proposta de sistema arxivístic universitari". Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, núm. 8 (1994): 187–205.


Borfo Bach, Antoni. "Els arxius de les universitats". A: Domingo, Joan; Matas, Josep, eds. Els arxius: l’experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995. P. 47–9.


Borfo Bach, Antoni. "Archivo General y Registro de la Universitat Autònoma de Barcelona". ANABAD, núm. 3/4 (1997): 93–8.


Borfo Bach, Antoni. "Les universitats en el món dels arxius". Biblioteca Informacions, núm. 26 (2003): 18. http://ddd.uab.cat/pub/bibinf/bibinf_a2003n26.pdf

 

Tornar